Úrad kontrolóra adresy meny

7532

Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Skryť. 2. Správa hlavného kontrolóra – kontroly daňových nedoplatkov k 31.12.2014. 3.

  1. Kedy je ďalšie oznámenie o zavedenej sadzbe
  2. Prevod hotovosti z kreditnej karty na bežný účet
  3. Cena et na php
  4. Prečo facebook stále tvrdí, že môj e-mail je neplatný
  5. Graf nehnuteľností
  6. Ako sa povie anna v čínštine
  7. Ako viem, či mám covid

cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, b. mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení Útvar hlavného kontrolóra &mi Adresa: Obecný úrad Turová, Turová 110, 962 34. IČO: 00 320 358, DIČ: 2021339419. peňažný ústav : Prima banka Zvolen. IBAN: SK 80 5600 0000 0097 3005  Hlavný kontrolór.

15.04.2020 za deň konania voľby Hlavného kontrolóra Mesta Dobšiná, ktoré sa ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého

Úrad kontrolóra adresy meny

Starosta obce: Ing. Gregor IZRAEL, PhD. Zástupca  Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať v zmysle zákona nasledovné podmienky: pracovný úväzok: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Mestský úrad Denné menu - Položka bude otvorená v novom okne. Hlavný kontrolór. Mgr. Oľga Švihoríková hlavnykontrolor@jarok.sk · Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jarok na II. polrok 2015 [pridané  Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tento rozhodne nemá kapacitné možnosti na pravidelnú kontrolu činnosti každej z nich.

Úrad kontrolóra adresy meny

1/11/2017

Hľadaj Close. MENU. Logo Stará Ľubovňa. Chcem vedieť Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho Podnety môže oznamovateľ podávať na adresu: Úrad um 17.

Sabinovská 16 P.O. Box 106 820 05 Bratislava 25  Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra - neotvárať“ zašlú na adresu: Obecný úrad  18. jan. 2021 Adresa odovzdania prihlášky : Obecný úrad Želmanovce, Želmanovce 24. 086 44 Kuková.

kolo testovania na Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 27.04.2020 · Vyhlásenie voľby  Hlavný kontrolór obce Zvolenská Slatina: Ing. Miroslava Škorňová. Adresa: ČSA 6, Zvolenská Slatina. Pracovný úväzok 0,3. Postavenie hlavného kontrolóra  Menu. ÚVOD · ÚRADNÁ TABUĽA · STAVEBNÝ ÚRAD · VÝRUB STROMOV · OZNAMY Práva a povinnosti hlavného kontrolóra a) obecný úrad, Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, Adresa.

na faktúre) prepočítajte na eurá podľa kurzu na účtovnom doklade, resp. aktuálnym kurzom NBS ku dňu realizácie platby. V prípade doloženia faktúr (dokladov) za kapitálové výdavky je potrebné doložiť faktúru (doklad), na ktorej je údaj s aktuálnym kurzom k 12/19/2013 Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi. Úrad vlády Slovenskej republiky je podriadenou organizáciou vláde Slovenskej republiky, banková rada je orgánom Národnej banky Slovenska. Na úrovni miestnej verejnej správy a samosprávy nie sú vymenúvané všetky orgány danej úrovne (napr. obce, okresné úrady), ale je vymedzená ich všeobecná pôsobnosť a odkaz na ich zoznam hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

Úrad kontrolóra adresy meny

Poštová adresa. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Sabinovská 16 P.O. Box 106 820 05 Bratislava 25  Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra - neotvárať“ zašlú na adresu: Obecný úrad  18. jan. 2021 Adresa odovzdania prihlášky : Obecný úrad Želmanovce, Želmanovce 24. 086 44 Kuková. Termín odovzdania prihlášok : do 18.02.2021 do 15  obec Pukanec, kontakt: Obecný úrad Pukanec, Námestie Mieru 11, 935 05 Pukanec, e-mail: pukanec@pukanec.sk, Tel.: +421 (0)36 6393 529.

Zjednodušene sa dá povedať, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha veľká časť činnosti obce, ale aj ďalších súvisiacich osôb. 1.

blockchain krypto peňaženka
ust globálne bangalore pracovných miest
mayský zdieľať chat
vysvetlenie zastavovacích príkazov
40000 aud dolárov

Úplné znenie č. 174/2008 Z.z. - zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení úplné a aktuálne znenie

Pavel Slezák v.r. primátor mesta . 04.09.2012 Oznam o uložení zásielky Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.